Als u zelf niet meer in staat bent om uw huis goed schoon te maken, bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen of een drukke baan, kan het een uitkomst voor u zijn om een schoonmaakster in te schakelen. Het aanbod aan schoonmaaksters is echter zo groot, dat het handig kan zijn om een beetje te weten waar u moet zoeken. Dat zullen we u aan de hand van deze handleiding duidelijk maken.

Thuiszorgorganisaties

Thuiszorgorganisaties bieden u vaak de mogelijkheid een schoonmaakster in te huren. Hiervoor hoeft u geen beperking te hebben: ze verlenen ook hulp aan mensen die het 'simpelweg' te druk hebben. Bij thuiszorgorganisaties is de schoonmaakster in dienst van de organisatie en niet in dienst van uzelf: u betaalt de organisatie in plaats van de schoonmaakster. Een voorbeeld van een thuiszorgorganisatie die landelijk opereert is TSN Thuiszorg.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Als u door ziekte, ouderdom of handicap niet meer zelf voor uw huishouding kunt zorgen, komt u misschien in aanmerking voor een PGB. Dit PGB wordt gefinancierd door de overheid volgens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, of door de gemeente volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met dit budget is het de bedoeling dat u zelf een zorgverlener zoekt die u kan helpen met uw huishouding. U betaalt die zorgverlener vervolgens zelf, vanuit uw PGB.
Om in aanmerking te komen moet u een indicatie aanvragen bij het CIZ. In deze indicatie staat welke soort zorg u nodig heeft, en wat het bedrag is dat u voor deze zorg zult ontvangen. Het voordeel van een PGB is dus dat u zelf uw zorg kunt regelen, maar toch een bijdrage van de overheid ontvangt.
Zodra u in aanmerking komt voor een PGB, is het goed om te weten waar u naar een PGB-hulp voor in uw huishouden moet zoeken. Een voorbeeld van een website is
www.pgb-huishoudelijkehulp.nl. Op deze website kunt u zich inschrijven voor een PGB-hulp. Ook kunt u uw eisen aan de hulp doorgeven. Naar aanleiding van uw inschrijving wordt dan een geschikte hulp voor u gezocht. Zodra deze gevonden is ontvangt u de gegevens van de hulp. Op deze manier heeft u dus een PGB-hulp die naar uw wens is.

Schoonmaakbemiddeling

U kunt er ook voor kiezen om de hulp in te schakelen van een schoonmaakbemiddelaar. Bij zo'n bedrijf kunt u een aanvraag indienen voor een schoonmaakster. Bij deze aanvraag kunt u aangeven wat uw eisen en wensen zijn aan een schoonmaakster. Vervolgens wordt, aan de hand van uw aanvraag, een geschikte schoonmaakster of huishoudelijke hulp voor u gezocht. Van deze hulp ontvangt u de gegevens en vervolgens kunt u kennis met de hulp maken. Als blijkt dat het klikt tussen u en de schoonmaakster, betaalt u de schoonmaakbemiddelaar eenmalig bemiddelingskosten. Verder betaalt u het uurloon direct aan uw hulp. Hierbij heeft u de garantie dat, als binnen een jaar blijkt dat het toch niet klikt tussen u en uw hulp, de schoonmaakbemiddelaar kosteloos voor u op zoek gaat naar een nieuwe hulp die wel aan uw eisen voldoet.
Voorbeelden van websites die gespecialiseerd zijn in schoonmaakbemiddeling zijn bijvoorbeeld www.ikzoekeenschoonmaakster.nl, www.ikzoekhuishoudelijkehulp.nl, www.ikzoekeenwittewerkster.nl.